Kategorier
Innlegg

Hypotetisk jobbintervju-case for Amnesty

I dette blogginnlegget skal jeg besvare noen relevante spørsmål som kunne blitt gitt ved en faktisk ansettelse i Amnesty. I dette caset så vil svaret mitt passe et søk på stillingen som markedsføringsspesialist i Amnesty International Norge.

Det er stadig flere arbeidsgivere som tar i bruk slike caser i ansettelsesprosesser, da denne modellen gir klare signaler om hvor aktuelle søkerne er. For å kunne svare på slike case-oppgaver forutsetter det en viss grad av både erfaring og kunnskap rundt det aktuelle temaet. Det er akkurat derfor slike caser kan være en bedre måte å finne den riktige kandidaten fremfor tradisjonelle intervjuer og mer generelle spørsmål.

Amnesty og digitale kanaler.
a) Beskriv kort hvordan Amnesty benytter seg av digitale kanaler i dag. Kan du identifisere og beskrive kundereisen(e)?

Som Amnesty selv sier på deres hjemmeside. De bruker sosiale medier for å oppnå deres strategiske mål som er økt gjennomslag da flere vil ta menneskerettighetsbrudd personlig, og vil bli med i Amnesty International.

Skjermbilde fra amnesty.no

Som vi kan se på forsiden, så er det Facebook, Instagram og Twitter Amnesty har størst synlighet. Bildet over er hentet fra deres hjemmeside, og hver av de «klossene» sender deg direkte til deres sider på de viste sosiale plattformene.

Skjermbilde fra deres Facebookside.

Skjermbilde er fra Facebook, og vi ser straks at dette er en reell profil. De har en gjenkjennelig profil ved deres kjente logo, samt teksten under står det «ideell organisasjon». Men det største tegnet for en reel profil er det blå hukket ved siden av navnet som er et vertifiseringsmerke som bekrefter en autentisk side. Når man blar nedover siden på Facebook, så er det tydelig at dem er aktive, da det postes innlegg støtt og stadig.

b) Ser du rom for forbedring eller uutnyttet potensiale?

Det er alltid rom for forbedring. Det første jeg legger merke til, er som du ser på det øverste bildet med at det er Facebook, Instagram og Twitter som er de mest brukte sosiale mediene, men samtidig så står det nederst på nettsiden deres at man også kan følge dem på YouTube. Jeg ville gjort det mer tydelig over hvilke sosiale plattformer Amnesty faktisk bruker.

Et skjermbilde fra bunnen av nettsiden deres der også YouTube nevnes som en plattform de kan følges på.

Med tanke på den voksende brukergruppen på TikTok, så ville jeg vurdert å tatt denne plattformen i bruk, om jeg var dem. Brukergruppen på TikTok er trolig en del yngre enn den allerede eksisterende brukermassen dem har. Men jeg tror TikTok vil være en plattform Amnesty kan nå ut til en ny gruppe de ikke har nådd ut til tidligere. Det handler om å skape merkebevissthet fra tidlig av. Litt som med en kjøpstrakt. Skap engasjement og vær synlig. Så den tid denne brukergruppen blir eldre, og er mer i målgruppen for å vise engasjement for Amnesty, så er Amnesty «topp of mind». Her ser jeg altså uutnyttet potensiale.

Inne på nettsiden til Amnesty, så ser man en liten gul boble nede i høyre hjørnet, en ubemannet chatbot. Den kan svare på enkle og konkrete spørsmål. Som du kan se på bildene under, så spurte jeg et enkelt spørsmål «holder dere til i Russland». Botten ga meg svar om hvor jeg kan finne informasjon om det, uten å gi et mer konkret svar enn det. Et godkjent svar, synes jeg. Men det er tydelig at denne botten har forbedringspotensialer da boten faktisk ga meg to helt like svar på ett spørsmål … Litt rotete.

2. Måling og analyse av trafikk.
b) Hva vil du si er de viktigste digitale målsetningene for Amnesty?

Ettersom at Amnesty ikke er statsstøttet, så anser jeg de viktige digitale målsetningene for Amnesty å være å bygge merkevare, informere, genere trafikk, videreutvikle publikum og bidra til økt konvertering.

Dette er viktige målsetninger for at Amnesty skal klare å levere på et høyt nivå uten statsstøtte. Bare fire prosent av pengene går til det administrative, så de viser i stor grad at pengene går til de formålene Amnesty arbeider for.

b) Hva vil du si er viktig å måle/analysere ved hjelp av Google Analytics på Amnesty.no?

Det er en rekke viktige måleparametere som Amnesty kan benytte på deres hjemmeside. En ting å måle antall besøkende på deres side, men jeg ville lagt stor vekt på å måle konverteringene på siden. En konvertering betyr en ønsket handling.

Gjør kundene det vi vil dem skal gjøre? Eksempler på konverteringer Amnesty kan måle er:

 • Salg.
 • Leads.
 • Påmelding til nyhetsbrev.
 • Signere på aksjoner.
 • Se videoer.

Det er viktig å bruke pengene så effektivt som mulig slik at pengene kan gå til de virkelig viktige målene Amnesty brenner for – menneskerettigheter.
Derfor er det viktig å sette verdier på de forskjellige konverteringene, og måle lønnsomheten av dem. På den måten kan vi se hvor mye penger de bruker på de forskjellige opp mott hvor mye penger de skaper av verdi.

3. Organisk søk og SEO.
a) Hvordan vil du karakterisere Amnesty sin synlighet i organisk søk (Google) i dag?

Jeg vil si at Amnesty leverer helt greit når det kommer til synlighet i søk på Google. Med tanke på Amnestys organisasjonsstørelse og utbredelse så skulle deres plassering vært en selvfølge.
Ettersom at Amnestys kjernesaker er menneskerettigheter, så har jeg søkt på noen stikkord for å sjekke deres synlighet.

 • Om man søker på menneskerettighet – så er dem nummer seks i søk.
 • Om man søker på lhbt – så er dem nummer 5 og 6 i søk.
 • Om man søker på tortur – så er dem øverst.

De kommer også på Google førsteside på søk som dødsstraff og politivold.
Det viser at Amnesty involverer seg i en rekke saker som alle omhandler menneskerettigheter. Så de er absolutt synlige i organiske søk.

De blir ofte utkonkurrert i plassering av nettsider som Wikipedia og SNL. Ikke så rart med tanke på de nettsidene har flere relevante inngående lenker.

b) Kan du gi konkrete eksempler på tiltak innenfor SEO som vil ha en positiv effekt på synligheten til Amnesty.no i organisk søk?

Det kreves en del arbeid for å trone øverst i SEO, men det er absolutt mulig, og spesielt for en så stor og utbredt organisasjon som Amnesty.

Viktige punkter man følge for å rangere bedre i SEO:

 • Gode overskrifter, titler, metabeskrivelser og bildebeskrivelser.
 • Googler kan kun lese tekst, ikke bilder.
 • Gjør rede for hvilke ord folk egentlig søker på.
 • Ta i bruk verktøyene Google Search Console, Google Analytics og Keyword planner
 • Nettsiden er nødt til å være responsiv.
 • Bruk domene, og helst «.no.»
 • Arbeid for å skaffe relevante inngående lenker.
 • Bruk SSL-sertifiserte sider da dem rangerer høyre i søk.
 • Brukeropplevelsen må samsvare bra med selve intensjonen bak søket.

Kilder:
https://amnesty.no/
https://amnesty.no/for-aktivister/tips-til-bruk-av-sosiale-medier
https://digitalopptur.no/blogg/hva-er-en-konvertering/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *